<span>Castellano</span><span>English</span><span>Valenci&#224;</span>
CENTRE DE RECURSOS TECNOLÒGICS DE L'AUDIOVISUAL VALENCIÀ
Portal per al sector audiovisual
 
Nom
Cognoms
Correu Electrònic
Adreça
Telèfon
Motiu del contacte
Missatge
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de AIDO, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

AIDO
C/ Nicolás Copérnico, 7-13. Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

 
 
©2021 AIDO